Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Fjällkon hotad

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Fjällkon är en hotad lantras. Trots att dess mjölk lämpar sig väl för ostproduktion minskar antalet mjölkande besättningar.

Fjällkon mjölkar mindre än en vanlig mjölkko och det har bidragit till att antalet besättningar med fjällkor har halverats de senaste tio åren.

Läs mer

Updated: 18 maj, 2017 — 10:11
Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme