Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världs- marknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur prissvängningar påverkar mjölkföretagen.

Hämta rapporten här

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme