Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Fallande mjölkproduktion

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

I juli 2016 levererades 239 tusen ton mjölk till mejerierna. Det är en minskning med 3 % jämfört med juli 2015 då 247 tusen ton levererades. Under januari till juli år 2016 levererades totalt 1 729 tusen ton mjölk att jämföra med de 1 751 tusen ton som levererades undermotsvarande månader år 2015.

Läs mer

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme