Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Arla främjar fossilfri fordonsflotta

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Arla får 17 nya etanoldrivna lastbilar och en ny tankstation vid mejeriet i Kallhäll. Lastbilarna från Scania drivs med dieselmotoranpassad etanol från Lantmännen som tillsammans reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Därmed är Arla i Sverige nu ännu närmare målet att helt fasa ut fossilt bränsle.

Hösten 2015 lanserade Lantmännen Agroetanol det förnybara etanolbränslet ED95 som reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. ED95 framställs i Norrköping på svenskodlade grödor med spillvärme från Norrköpings kraftvärmeverk.Våren 2016 inledde Scania och Lantmännen samarbetet Etha i syfte att ta fram fordon för tunga transporter som kunde drivas på ED95. Arla gjorde den första beställningen inom ramen för Etha.

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme