Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Nordiskt samarbete för maxgräns för socker

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, bör göra en ny vetenskaplig granskning av hur socker påverkar hälsan. Det anser myndighetscheferna på livsmedelsverken i Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge. Orsaken är att det finns ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes.

Sedan Efsas senaste granskning 2010 har det kommit mycket ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes. Efsas bedömning vid den tidpunkten var att det inte fanns tillräckligt med underlag för att sätta ett referensvärde – maxvärde – för tillsatt socker.

Läs mer

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme