Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

JV:Mjölkgårdarnas storlek – kraftig förändring över tid

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

År 1976 fanns det 56 492 mjölkföretag och 663 800 mjölkkor. Den vanligaste storleks-gruppen av mjölkföretag var 1-9 mjölkkor. De flesta mjölkkorna fanns dock i storleksgruppen 10- 24 mjölkkor. År 2015 fanns det 4 200 mjölkföretag och 338 400 mjölkkor . De flesta mjölkkorna och de flesta företagen fanns i gruppen med fler än 99 kor. Under perioden har antalet mjölkkor minskat med hälften och antalet mjölföretag med över 90 %. Under samma period har mjölkproduktionen endast minskat med 9 % från 3,22 till 2,97 miljoner ton.

Läs mer

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme