Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Arla betalar 1 eurocent mer för mjölk från icke-GMO foder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Marknaden blir alltmer villig att betala ett högre pris för mejeriprodukter baserade på mjölk från kor som enbart får icke-GMO foder. För att möta den ökade efterfrågan betalar Arla från och med den 1 augusti ett prispåslag på 1 eurocent per kilo mjölk producerat med icke-GMO foder. I Sverige tillverkas redan alla Arlaprodukter av mjölk från icke-GMO foder.
I maj beslutade Arlas styrelse att satsa på ökad användning av icke-GMO foder till en del av kooperativets mejeriprodukter. Arlas ledning och styrelse har utrett möjligheterna på marknaden och kommer att öka andelen mjölk som kommer från icke-GMO foder. I den första fasen handlar det huvudsakligen om Arlabönder i Centraleuropa, främst Tyskland. I Sverige använder redan alla Arlabönder enbart icke-GMO foder och för de svenska Arlabönderna gäller prispåslaget på 1 eurocent från och med den 1 augusti.

Updated: 29 juli, 2016 — 06:01
Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme