Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Probi förvärvar Nutraceutix

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Probi har genom det amerikanska dotterbolaget Probi USA, Inc. har tecknat ett avtal om att förvärva Nutraceutix, för en preliminär kontant köpeskilling om 105 MUSD (motsvarande 873 MSEK).

Genom förvärvet kommer Probi öka sin marknadsandel på den nordamerikanska marknaden mer än trefaldigt, tillföra viktiga nya teknologier, tillverkningskompetens och kunder, samt skapa en stark plattform för ytterligare framtida förvärv.

Läs mer

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme