Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för Kinas mjölksektor.

Hämta rapporten

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme