Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Jarlsbergost produsert på anlegg med flisfyring

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Ved TINE Meieriet Elnesvågen er det nå bygd et anlegg for flisfyring til erstatning for fyring med gass. Resultatet blir en nedgang i utslippet av CO2 på 2420 tonn.

Det flisfyrte dampanlegget bruker rein skogsflis som brensel. Flisa mates mekanisk inn, forbrennes på en rist-basert bioenergiovn, trykktemperaturen heves og damp oppstår. Den føres så opp i selve meieriet og sørger for oppvarmingen.

I mange år har den runde, verdenskjente Jarlsbergosten blitt laget ved et meieri basert på varme fra naturgass. Nå går både Jarlsbergosten, brunosten, nøkkelosten og de andre osteslagene som produseres i Elnesvågen i Fræna, nye tider i møte.

Läs mer

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme