Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Arlas invägning ökade 2015

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Arlas invägning ökade med sammanlagt 3,7 procent 2015 jämfört med 2014. Invägningen steg i Danmark, Storbritannien och Centraleuropa, men minskade med 2 procent i Sverige. 2016 förväntar Arla att invägningen ökar med sammanlagt 3,8 procent. Mest i Danmark med 6,1 procent, följt av Storbritannien med 4,0 procent och Centraleuropa med 3,9 procent. Om den negativa trenden i Sverige fortsätter, väntas invägningen minska med 2,2 procent.

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme